El Palau de la Música Catalana està compromès amb la sostenibilitat en el seu sentit més ampli, aplicant criteris sostenibles en la gestió econòmica, social i ambiental.

Creiem en el poder transformador de la música

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana vol ser una institució innovadora, amb un sòlid arrelament al país i amb la voluntat de millorar les persones i cohesionar la societat a través de l’excel·lència artística de la programació musical, la pràctica del cant coral i el patrimoni, transmetent valors universals i enfortint la cultura catalana, amb un equilibri econòmic que permet el desenvolupament de la seva programació i la sostenibilitat global del projecte.

Integrem la sostenibilitat en la gestió econòmica, social, laboral, ambiental i de bon govern de la institució, tot atenent les expectatives dels grups d'interès de l'organització (persones treballadores, clients i consumidores, proveïdors, comunitat i medi ambient).

Bon govern

Consulta aquí l'apartat de Transparència.

Consciència Social

Acció i integració social, accessibilitat, voluntariat, igualtat i conciliació, formació, diversitat, satisfacció del personal, etc.

Consciència Ambiental

Eficiència energètica, gestió ambiental, economia circular, sensibilització interna i externa, petjada de carboni neutre, etc.

Sostenibilitat