Aula Palau ofereix als públics del Palau de la Música Catalana un desenvolupament més ampli de la seva cultura musical que permeti gaudir de forma ampliada de la música clàssica i la programació de la sala modernista. Més enllà de la divulgació, una invitació a la sensibilització i la formació de la comunitat del Palau per obtenir eines que permetin un coneixement més profund de la música i la capacitat d’emetre judicis crítics, especialment, del concert en viu

Màster en Bona Audició (versió presencial)

PLACES EXHAURIDES

Una formació orientada a “escoltar” de manera més profunda. Conèixer els contextos històrics, els debats historiogràfics al voltant de l'autor i l'obra i, finalment, desenvolupar una reflexió sobre què significa “interpretar”. Desenvolupar l’habilitat per respondre “perquè m'agrada allò que m'agrada”.

  • Curs presencial amb plataforma digital de consulta de les sessions.
  • Quinze sessions d’octubre de 2023 a maig de 2024: 27 d’octubre; 10 i 24 de novembre; 12, 19 i 26 de gener; 16 i 23 de febrer; 15 de març; 19 d’abril; 10, 17 i 24 de maig, 7 i 14  de juny de 2024.
  • Sessions en una selecció de divendres de 17 a 20h (amb pausa).

Màster en Bona Audició (versió online)

El Palau ofereix aquest espai per a la sensibilització i formació en apreciació musical sense barreres de temps i lloc físic de consulta. Les 15 sessions a càrrec de Carlos Calderón, doctor en Humanitats i divulgador musical amb consulta telemàtica. Curs i actualització de continguts fins al juny de 2024. Es proporcionarà a l’alumnat les claus d’accés a la plataforma digital per poder fer el seguiment del curs.

Més informació